Op het internet zijn veel verschillende startpagina sites te vinden. Als je nu zelf in het bezit wilt zijn van een pagina, dan kan je een dochterpagina beheren op Elkepagina.nl. Op deze site zijn vele verschillende pagina’s beschikbaar. Ook als websitebeheerder kan het zeer waardevol zijn om een nieuwe dochterpagina aan te maken. Hiermee kan je jouw netwerk vergroten en ook het aantal linkpartners zullen automatisch toenemen. Natuurlijk kan je de dochterpagina ook gebruiken als eigen verdienmodel. Verkoop bijvoorbeeld advertenties in de vorm van links of banners. Het plaatsen van een stuk tekst is daarnaast ook mogelijk op Elkepagina.nl

Doordat de website van Elkepagina.nl nog relatief nieuw is, zijn er nog vele verschillende dochterpagina’s beschikbaar. Kijk eens goed rond en maak een pagina aan die hoort bij jouw onderwerp. Zoals bij veel verschillende startpagina websites is het ook hier mogelijk om meerdere dochterpagina’s te beheren. Op Elkepagina.nl worden weinig eisen gesteld. De enige eis die de beheerders van de website stellen is dat een pagina voorzien moet zijn van minstens 20 links.

De laatste jaren zien we dat dochterpagina’s zeer waardevol kunnen zijn voor het zogenaamde SEO traject. SEO staat voor Search Engine Optimalisation en houdt in dat je probeert je website beter onder de aandacht te krijgen van voornamelijk Google. Doordat er meerdere sites naar jouw site verwijzen, zal Google dit in de regel opvatten als iets positiefs. Uiteraard moet je niet overvloedig links plaatsen naar jouw site. Er wordt naast het aantal links ook gekeken naar de relevantie van de linkpartners. Het is daarom belangrijk te linken vanaf sites die eenzelfde relevantie hebben als jouw eigen website.

Kijk eens rustig rond op de website van Elkepagina.nl en maak eens een account aan. Er zijn al enkel dochterpagina’s in beheer. Denk bijvoorbeeld eens aan pagina’s over bijvoorbeeld aandelen, supermarkten of cryptomunten.